Ruma

 br  Distributer Naziv maloprodajnog objekta Adresa maloprodajnog objekta Telefon
1 Ju Favorit d.o.o. Plavi Čuperak JNA 166 022/472-620
2 Ju Favorit d.o.o. Plavi Čuperak 2 Glavna 95 022/430-201
3 Knjižara Zapis d.o.o. Knjižara Zapis Glavna 150 022/1431-757
4 TR Zmaj Jova Ruma Knjižara Zmaj Jova Glavna 189