Kula

 br  Distributer Naziv maloprodajnog objekta Adresa maloprodajnog objekta Telefon
1 STR Neprehrambenih proizvoda

Linea – Ruski Krstur

Linea STR Rusinska 71
2 STR DMGA STR DMGA Lenjinova 22 025/724-544
3 STR Komision Bubamara STR Bubamara prodavnica br 2 Lenjinova 20 Kula 025/728-200
4 STR DUga STR Duga Lenjinova 5 Kula 025/724-544